Christel Bathsevani

Om Christel Bahtsevani

Christel Bahtsevani er sygeplejerske og arbejder som adjunkt og doktorand ved Malmö Högskola, Hälsa och Samhälle. Hun blev introduceret til evidensbaseret sygepleje gennem sin deltagelse i SBU-projektet Astma og KOL (nr. 151, 2000). Hun var desuden assisterende projektleder på to af rapporterne i serien Evidensbaseret Sygepleje (nr. 3 & 4, 1999). Christels publikationer koncentrerer sig om anvendelse af forskningsresultater i klinisk arbejde med fokus på vurdering af effekter, spredning og implementering af evidensbaseret pleje.