Automatisk håndtering af blodprøver

Blodprøver sendes i rørpost fra afdeling til laboratorium