Studiespørgsmål kapitel 10

Spørgsmål 1
Beskriv de klassiske symptomer hos patienter med anæmi.

Spørgsmål 2
Beskriv symptomerne ved anæmi forårsaget af cobalamin- eller folatmangel.

Spørgsmål 3
Hvilke symptomer kan man se hos patienten med trombocytopeni?

Spørgsmål 4
Hvad er definitionen af B-symptomer hos en patient?

Spørgsmål 5
Michael er 35 år og har gennem længere tid haft tendens til nattesved og feber om natten. Han skifter undertrøje to gange hver nat, fordi han er gennemsvedt. Han har gennem en uge bemærkede tendens til hævede lymfeknuder omkring halsen. Der er ved indlæggelsen mistanke om en hæmatologisk lidelse. 
a. Hvilke hæmatologiske sygdomme kan fremkalde ovenstående symptomer? 
b. Hvordan stiller man diagnosen Hodgkins lymfom? 
c. Hvordan vurderes udbredelsesgraden af Hodgkins lymfom?

Spørgsmål 6
Hr. Hansen er 75 år og har gennem det sidste år været i behandling for pneumoni 4 gange. Nu indlægges han pga. tiltagende dårlig almentilstand og fornyet tilfælde af pneumoni.
Blodprøverne viser, at Hr. Hansen har anæmi og trombocytopeni og herudover lidt hyperkalciæmi. Man udreder patienten for myelomatose.
a. Er der en sammenhæng mellem patientens blodprøvesvar og mistanken om myelomatose?
b. Hvad er sammenhængen imellem myelomatose og patientens gentagne infektioner?
c. Hvordan stilles diagnosen myelomatose?
d. Hvordan foretages knoglemarvsbiopsi, og hvor tager man som regel denne biopsi fra?

Spørgsmål 7
Hvad er forskellen på en autolog og allogen knoglemarvstransplantation

Spørgsmål 8
Beskriv de tre faser i autolog knoglemarvstransplantation.