Studiespørgsmål kapitel 11

Spørgsmål 1

Beskriv begrebet ”reffered pain” og baggrunden for dennes opståen.

Spørgsmål 2

 Ida er 90 år og plejehjemsbeboer. Hun har nyligt haft et AMI (akut myokardie infarkt) og er derfor i behandling med trombocythæmmende medicin i form af tbl. hjertemagnyl 75 mg x 1 og tbl. brilique 90 mg x 2. Nu har hun igennem nogle timer haft opkastninger, som af plejepersonalet beskrives som kaffegrumslignende. Hun indbringes derfor til kirurgisk akut modtagelse, hvor du er sygeplejerske.
a. Hvilke observationer vil du foretage hos denne patient?
b. Hvorfor er Idas opkastninger kaffegrumslignende?
c. Er der en sammenhæng mellem Idas AMI og nu kaffegrumslignende opkastninger?
d. Hvordan vil man undersøge årsagen til disse opkastninger?

Spørgsmål 3

Angiv mindst tre årsager til ascites.

Spørgsmål 4

Beskriv figur 7.4 med egne ord og angiv de hyppigste årsager til reflukssygdom.

Spørgsmål 5
a.
  Hvad er de hyppigste årsager til ulcussygdomme?
b.
Beskriv patofysiologien bag sårenes opståen (gerne med en skitseret tegning af ventrikelslimhinden).

Spørgsmål 6

Beskriv patofysiologien bag opståen af øsofagusvaricer. Brug gerne figur 7.7 som inspiration.

Spørgsmål 7

Hvad er det vigtigste princip i behandling af levercirrose?

Spørgsmål 8

Carina er 28 år og halvvejs gennem sin første graviditet. En aften i forbindelse med aftenmåltid får hun kraftige smerter i den øverste del af abdomen med udstråling til højre skulderblad. Da hun er bange for at der kan være tale om smerter i relation til hendes graviditet, henvender hun sig i skadestuen. Hun er på det tidspunkt stærkt uroforpint, og du måler temperatur på 38,5 ⁰C. Smerterne har nu stået på i 3,5 time.
a. Hvilke observationer vil du foretage hos Carina?
b. Hvad kan være mulig forklaring på Carinas smerter?
c. Hvilke parakliniske undersøgelser vil man foretage hos Carina for at komme en diagnose nærmere?

Spørgsmål  9

Skitser fællestræk og forskelle mellem Crohns Sygdom og colitis ulcerosa.