Studiespørgsmål kapitel 12

Spørgsmål 1

Hvad er de hyppigste symptomer hos patienter med ventrikelcancer?

Spørgsmål 2

Hvad er principperne bag EUS (endoskopisk ultralydsskanning) og LUS (laparoskopisk ultralysskanning)? Hvornår anvendes disse undersøgelsesmodaliteter?

Spørgsmål 3

Beskriv symptomerne ved kolorektale cancere. Angiv herunder forskelle i symptomer mellem højre- og venstresidig colon cancer.

Spørgsmål 4

Peter er 70 år og indlægges med kraftige abdominalsmerter. Ved CT-skanning påvises ileus og der er mistanke om, at colon cancer er den udløsende årsag. Peter får anlagt en stent, og man planlægger en operation 14 dage senere.
a. Hvad er rationalet bag, at Peter ikke opereres med det samme, men man vælger at anlægge stent først?

Efter 14 dage opereres Peter, og operationen forløber ukompliceret. Peter kommer op fra opvågningen og du skal passe ham i din vagt.
b. Hvilke observationer vil du foretage hos Peter?

Spørgsmål 5

Angiv medvirkende årsager til opståen af hæmorider og beskriv patofysiologien bag tilstanden.

Spørgsmål 6

Lise er 35 år og har to børn på hhv. 7 og 9 år. En dag efter toiletbesøg opdager hun, at der i toiletkummen er frisk blod. Hun bliver meget bange og henvender sig i skadestuen.
a. Hvad er den mest sandsynlige årsag til blødningen?

Spørgsmål 7

Beskriv forskellen på mekanisk og paralytisk ileus og beskriv behandlingsmulighederne for de to tilstande.

Spørgsmål 8

Hvilke observationer bør man foretage hos en patient, der er indlagt med mistanke om akut abdomen?

a. Angiv de mulige tilgrundliggende årsager til tilstanden.
b. Hvilke undersøgelser vil man foretage for at komme en diagnose nærmere?