Studiespørgsmål kapitel 14

Spørgsmål 1
Lene er 45 år og indlægges med smerter i flanken. Der er mistanke om urinvejssten, og patienten indlægges på grund af kraftige smerter.
a. Hvilke observationer vil du foretage hos patienten?
b. Hvilke parakliniske undersøgelser skal der foretages for at bekræfte diagnosen?
c. Hvordan behandles urinvejssten?

Spørgsmål 2
Beskriv symptomerne ved benign prostatahypertrofi.
a. Beskriv patofysiologien bag symptomerne ud fra figur 9.5.
b. Hvilke behandlingsmuligheder er der hos patienter med benign prostatahypertrofi?

Spørgsmål 3
Hæmaturi kan have mange forskellige årsager. Angiv de mest hyppige årsager til hæmaturi og vigtigheden af udredning hos patienter med både mikro- og makroskopisk hæmaturi.

Spørgsmål 4
Beskriv princippet bag en Brickerblære.

Spørgsmål 5
Henning er 75 år og henvender sig hos egen læge på grund af LUTS symptomer gennem nogle år med gradvis forværring. Efterhånden er nattesøvnen meget påvirket. Henning føler sig mere træt end vanligt og kobler det sammen med den manglende søvn. Han har desuden fået tendens til smerter i bækkenet. 
Ved den objektive undersøgelse foretager lægen en rektaleksploration og bemærker en knudret prostata. Derfor er der mistanke om prostatacancer.
a. Hvordan stilles diagnosen prostatacancer?
b. Hvilke behandlingsmuligheder er der for patienter med prostatacancer?
c. Kan der være en sammenhæng mellem Hennings smerter i bækkenregionen og patientens prostatacancer?
d. Hvordan er prognosen for patienter med prostatacancer?