Studiespørgsmål kapitel 15

Spørgsmål 1
Hvad er forskellen på non-inflammatoriske og inflammatoriske reumatologiske sygdomme? Og hvad kan årsagen til de inflammatoriske sygdomme være?

Spørgsmål 2
Rikke er netop fyldt 50 år, hun har gennem længere tid haft tendens til smerter i fingrene, som er særligt udtalte om morgenen. Derudover har hun gennem længere tid følt sig mere træt end vanligt. Rikke har gennem mange år arbejdet som syerske. Da hun henvender sig hos egen læge, får lægen mistanke om enten reumatoid artritis eller osteoartrose.
a. Hvilke supplerende spørgsmål vil du stille Rikke for at komme en diagnose nærmere?
b. Hvilke parakliniske undersøgelser kan man supplere med?
c. Begrund, hvorfor Rikkes sygdom mest sandsynligt er hhv. reumatod artritis og osteoartrose.
d. Forklar de patofysiologiske mekanismer bag ledaffektionen ved reumatoid artritis, herunder begrebet ”panus”.
e. Hvordan vurderes sygdomsaktiviteten hos patienter med reumatoid artritis?
f. I den akutte fase af reumatoid artritis anvendes bl.a. glukokortikoider i en kort periode. Hvorfor er det uhensigtsmæssigt med behandling glukokortikoider i længere tid?

Spørgsmål 3
Angiv de hyppigste symptomer ved systemisk lupus erythematosus (SLE).

Spørgsmål 4
Hvilke komplikationer kan SLE medføre?

Spørgsmål 5
Peter er 35 år. Han har for nylig været indlagt med en salmonellainfektion. Nu bliver han henvist af egen læge igen på grund af smerter i leddene, feber og nedsat almentilstand.
a. Hvad kan være årsagen til Peters symptomer?
b. Hvordan behandles tilstanden?

Spørgsmål 6
Hans er 70 år og arbejder stadig som revisor på trods af sin alder. Han har gennem det sidste år fået tiltagende smerter i højre hofteregion. Han har ofte smerter, når han starter med at gå, men smerterne lindres, når han har gået lidt for igen at vende tilbage med kraftigere styrke, efter han har gået omkring to kilometer. Han har ikke tidligere tænkt over det som et problem, men blot nedsat sit aktivitetsniveau, men nu begynder han i perioder også at få smerter i hvile.
a. Hvad er årsagen til patientens smerter?
b. Hvordan er behandlingen af denne type patienter?