Studiespørgsmål kapitel 17

Spørgsmål 1
Preben er 45 år og har i nogle år døjet med hudsygdommen psoriasis. Han begynder nu at døje med ledsmerter i perioder.
a. Hvad kan være forklaringen på Prebens ledsmerter?

Da Preben henvender sig hos egen læge, vil egen læge ud over behandling af Prebens psoriasis gerne booke en tid til Preben, så man kan undersøge ham for risikofaktorer for hjerte-karsygdomme. 
b.  Hvad er baggrunden for, at egen læge gerne vil udrede Preben for disse risikofaktorer?

Spørgsmål 2
Pia opsøger egen læge, da hendes søn Lukas på 3 år har i løbet den sidste uge udviklet udslæt i bøjefurerne i albuer og knæhaser. 
a.  Hvad fejler Lukas?

Lukas klør en del i områderne omkring udslættet. Efter nogle dage begynder han at udvikle små sår omkring udslættet, som er let væskende.
b. Hvad repræsenterer disse sår, og hvad er sammenhængen mellem udslættet og de små sår?
c. Hvilke forholdsregler bør Lukas’ forældre tage for at aflaste hans symptomer?

Spørgsmål 3
Angiv de hyppigste årsager til opståen af bensår og deres typiske lokalisation?