Studiespørgsmål kapitel 19

Spørgsmål 1
Du er sygeplejerske ved vagtlægernes telefontjeneste. I den forbindelse ringer en patient 1813, fordi han har oplevet at øjet er blevet tiltagende rødt i løbet af aftenen.
a. Hvilke faresymptomer vil du spørge om i forhold til det røde øje?

Spørgsmål 2
Hvad er amaurosis fugax, og hvorfor opstår det?

Spørgsmål 3
Se figur 21.7 på side 390. Patienten har en meget tydelig blødning i øjet.
a. Er der tale om en farlig tilstand?
b. Hvorfor opstår denne type af blødning?

Spørgsmål 4
Peder er 70 år og har på det sidste oplevet sløret syn, som han ofte bemærker i forbindelse med bilkørsel. Tilstanden er kommet gradvist. Egen læge har mistanke om katarakt og henviser patienten til en øjenlæge.
a. Hvad er den danske betegnelse for katarakt?
b. Hvad er behandlingen af tilstanden og hvordan er prognosen efter behandling?

Spørgsmål 5
Jens er 45 år og har nyligt fået konstateret type 2 diabetes. I forbindelse med diagnosen har egen læge aftalt med Jens, at han vil blive indkaldt til regelmæssige øjeneftersyn på det lokale diabetes ambulatorium.
a. Hvad er årsagen til at Jens skal til disse kontroller?

Spørgsmål 6
Efter 5 år bliver Jens træt af alle de kontroller, som han skal gå til og ønsker at ophøre med en del af disse. Du er på det tidspunkt ansat som sygeplejerske hos en praktiserende læge og tager dig af rutinekontroller af diabetespatienter. Jens spørger til, om det virkelig er væsentligt, at han tager til de kontroller, når han nu ikke har nogle symptomer.
a. Hvad vil du svare Jens? Begrund svaret.