Studiespørgsmål kapitel 22

Spørgsmål 1 (vækst)
Beskriv faktorer der påvirker væksten hos
a. Fosteret
b. Spædbarnet
c. Barnet
d. Den unge

Og angiv følgende værdier
e. En 16 måneder dreng vokser efter H___ cm sv.t. +1SD, V__kg sv.t. -1SD HO___cm sv.t median
f. En 14-årig pige, V 56 kg sv.t. ___ SD. H ___ cm sv.t. +2SD
g. En 5,5-årig dreng vokser efter medianværdien frem til 4-års alderen, til 5-års undersøgelsen er han faldet til -1SD i vægten, stabil i højde. Nu er han faldet til vægt -2SD for vægt, og -0,5 SD for højde. Tegn kurven.

h. Beskriv hvilke grovmotoriske og finmotoriske færdigheder barnet skal have når det er 6, 12 og 24 måneder gammelt. i. Hvilken skal det være på vej til at opnå?

j. Hvilke psykosociale og sproglige færdigheder skal være på vej når barnet er 3, 6 og 18 mdr og hvilke skal det have
opnået?

Spørgsmål 2 (akut pædiatri)
Beskriv med egne ord hvordan du vil observere et barn, du skal modtage akut. Hvilke parametre vil du se på, og hvad forventer du at finde ved et:
a. Akut sygt bevisdsthedsløret barn
b. Et vågnet barn med sepsis
c. Et barn med akut astma
d. Et barn med pseudocroup

e. Hvad er særlige faresignaler ved feber?

f. Hvad er petekkier?

Spørgsmål 3 (neurologi)
a. Hvor tit ser man feberkramper hos børn?
b. Hvordan behandles det?
c. Hvor stor er gentagelsesrisikoen?

Spørgsmål 4(luftveje)

Beskriv patofysiologien bag astma. Ud fra dette angive medicinering og virkning af medicinen delt i to hovedtema: bronchdilaterende og inflammationsdæmpende

Spørgsmål 5 (mavesmerter)
a.
Hvad er årsagen til kroniske mavesmerter?

b. Hvordan stilles diagnosen funktionel forstoppelse?

c. Hvor mange procent af forstoppede børn har en organisk lidelse som årsag? Hvilke organiske lidelse kan mistænkes ved forstoppelse?

d. Angiv medicinske og kirurgiske årsager til akutte mavesmerter.