Studiespørgsmål kapitel 23

Spørgsmål 1
Helga er 85 år og er begyndt at have faldeepisoder, hvilket er en tilstand, som hun har udviklet over det seneste halve år. Hun har aldrig tidligere oplevet noget lignende og har altid klaret sig selv. Nu begynder hun ved at være utryg ved situationen derhjemme. Hun beskriver årsagen til faldeepisoderne som svimmelhed.
a. Hvilke uddybende spørgsmål vil du stille Helga?
b. Angiv nogle af de hyppigste årsager til svimmelhed hos gamle patienter?
c. Hvilke faktorer er balancesystemet afhængig af?

Spørgsmål 2
Holger er 70 år og er gennem et år begyndt at udvikle hukommelsesbesvær. På opfordring fra hans kone henvender han sig nu til egen læge med henblik på udredning for begyndende demens.
a. Hvilke andre differentielt diagnostiske overvejelser skal man gøre sig?
b. Hvordan udreder man for demens?

Spørgsmål 3
Holger pådrager sig en urinvejsinfektion og indlægges på en geriatrisk afdeling. Han udvikler tendens til konfusion og har svært ved at have en venflon liggende. Han piller ved dropslangerne og er dørsøgende. Man tolker ham som værende i en tilstand af delir.
a. Hvad er delirium?
b. Hvordan behandles patienter med delirium?