Studiespørgsmål kapitel 24

Spørgsmål 1
Hvad er forskellen på kurativ og palliativ behandling?

Spørgsmål 2
Beskriv forskellen mellem adjuverende og neoadjuverende behandling?

Spørgsmål 3
Hvad menes med ”performance status”, og hvilken betydning har det for patientens onkologiske behandling?

Spørgsmål 4
Søren Hansen har fået konstateret småcellet lungecancer. Han tilbydes behandling med cytostatika i kurativ øjemed. I den forbindelse har han en række spørgsmål, hvoraf de vigtigste er relateret til bivirkninger.
a. Hvilke generelle bivirkninger er der i relation til behandling med cytostatika?

Spørgsmål 5
Birgitte er 45 år og har fået konstateret en mammae cancer. Hun skal opereres for sin cancer, men før operationen vil man gerne tilbyde Birgitte stråleterapi for at mindske tumorbyrden og reducere risikoen for recidiv senere.
a. Hvad er de overordnede principper bag anvendelsen af strålebehandling?
b. Hvordan sikrer man, at det kun er de rigtige steder, der bliver ramt af strålerne?
c. Hvilke bivirkninger oplever patienterne i relation til stråleterapi?

Spørgsmål 6
Hvad er rationalet bag behandling af uhelbredeligt syge patienter med kemo- eller stråleterapi?