Studiespørgsmål kapitel 25

Spørgsmål 1
Hvordan smitter HIV?

Spørgsmål 2
Hvad gør man for at forebygge smitte?

Spørgsmål 3
Hvorfor er det svært at kurere HIV? Tag her udgangspunkt i patogenesen og patofysiologien ved HIV.

Spørgsmål 4
Beskriv udviklingen af symptomer hos en ikke-behandlet HIV-smittet person.

Spørgsmål 5
Hvad dækker begrebet opportunistiske infektioner over? 

Spørgsmål 6
Hvorfor kan man dø af malaria? 

Spørgsmål 7
Hvordan forebygges malaria?