Studiespørgsmål kapitel 26

Spørgsmål 1
En recipient har blodtype O.
a. Hvilke donorer kan han sikkert modtage et organ fra?

Spørgsmål 2
En donor har blodtype A.
a. Hvilken blodtype skal recipienten have, for at transplantationen sikkert kan gennemføres?

Spørgsmål 3
En patient på venteliste til et organ har udviklet vævstypeantistoffet HLA-A2. Hyppigheden af HLA-A2 antigenet i den danske befolkning er 60 %.
a. Hvad er sandsynligheden for at finde en cross-match negativ donor i den danske befolkning?

Spørgsmål 4
Hvad er hjernedødskriteriet?

Spørgsmål 5
Hvem kan bruges som levende donor ved en nyretransplantation?

Spørgsmål 6
Nævn de to vigtigste komplikationer efter organtransplantation.

Spørgsmål 7
Hvorfor er det vigtigt med livslang kontrol efter organtransplantation?

Spørgsmål 8
a. 
 Har du taget aktiv stilling til organdonation?
b.   Hvad har haft indflydelse på din beslutning/manglende stillingstagen?
c.   Kunne du tænke dig at donere en nyre til en pårørende?