Studiespørgsmål kapitel 27

Spørgsmål 1
Beskriv de overordnede principper bag behandling af et sår?

Spørgsmål 2
Hvilke observationer vil du gøre vedrørende forbindingen omkring et sår?

Spørgsmål 3
Hvad er årsagen til læbe-gane-spalte?

Spørgsmål 4
Emil på 4 år er i forbindelse med leg kommet til at trække i ledningen til el-kedlen med kogende vand. Han har i den forbindelse pådraget sig svære forbrændinger på stor del af overkroppen og indlægges akut med Falck.
Da Emil ankommer til skadestuen er han svært præget af sine forbrændinger. Han har dog ikke smerter svarende til de steder, hvor forbrændingerne er sværest.
a.  Hvorfor har Emil ikke smerter i områderne med de sværeste forbrændinger?
b.  Hvad er forskellen på 1., 2. og 3. grads forbrændinger?
c.  Hvad består den primære behandling af brandsår af?
d.  Hvorfor kan der nogle gange være behov for at placere patienten i sterile varmestuer?
e.  Hvor er man nogle gange nødt til at foretage incisioner i huden hos patienter med brandsår?

Spørgsmål 5
Karen er 72 år og indlægges på lungemedicinsk afdeling på grund af forværring af sin KOL. Hun har gennem længere tid døjet med åndenød, så hun har siddet meget stille i sin lænestol da hendes vejrtrækningsbesvær ikke har tilladt hende at bevæge sig for meget rundt. Hun har tabt sig meget det seneste år og vejer aktuelt 45 kg.
Efter to dages indlæggelse bemærker du at Karen er blevet rød over os sacrum. Du vurderer at Karen har decubitus svarende til grad 1.
a.  Beskriv de forskellige grader af et tryksår.
b.  Hvor opstår decubitus hyppigst?
c.  Hvordan kan man forebygge at der opstår tryksår hos Karen?