Studiespørgsmål kapitel 4

Spørgsmål 1

Hvad menes med begrebet ”minimalt invasiv kirurgi”, og hvad er fordelene ved det i forhold til konventionel kirurgi?

Spørgsmål 2

Hvor faster patienter forud for en operation?

Spørgsmål 3

Hr. Hansen er mand på 80 år, indlægges med en collum femoris fraktur efter et fald i hjemmet.  Han har tidligere været indlagt med iskæmisk hjertesygdom, og fik lavet en ballonudvidelse (PCI) for cirka 10 år siden. Siden det har patienten haft det godt. Nu har han forud for sit fald følt sig mere forpustet og haft lidt mindre energi til dagligdags gøremål. Ind imellem får han korte fjernhedstilfælde, men de er ganske kortvarige. Han husker ikke det aktuelle fald, som var årsagen til indlæggelsen. Han har dog kunnet klare sig i eget hjem uden de store problemer.
a. Er der nogen faresymptomer hos patienten, som kræver overvejelser før man planlægger operation?
b. Er der særlige hensyn efter operationen?

Spørgsmål 4

Hvilke observationer skal man foretage hos en patient i den postoperative fase?

Spørgsmål 5

Da Hr. Hansen kommer tilbage på afdelingen efter sin operation, har han det godt og forløbet på opvågningen har været som planlagt. Efter ankomsten til afdelingen får han dog pludselig kraftig åndenød. Du måler en saturation på 90%.
a. Hvilke observationer vil du gøre hos Hr. Hansen?
b. Hvilke mulige forklaringer kan der være på Hr. Hansens tilstand?