Studiespørgsmål kapitel 5

Spørgsmål 1
Hvad er de hyppigste årsager til, at patienten får blodtransfusioner?

Spørgsmål 2
Ved hvilke hæmoglobinniveauer bør man overveje blodtransfusion?

Spørgsmål 3
Hvornår bør transfusion med trombocytter og/eller plasma overvejes?

Spørgsmål 4
Henrik har været udsat for et motorcykeluheld og indbringes som traumepatient. Han har ud over svære kvæstelser indre blødninger.

Ved ankomsten til skadestuen har han et blodtryk på 70/50 og en puls på 140. Han er bevidsthedspåvirket og betragtes som værende i hypovolæmisk shock pga. de indre blødninger. Man kender ikke patientens blodtype, men det vurderes, at han har behov for akut transfusion.
a. Hvilken blodtype kan man anvende hos denne patient i den akutte situation?

Der bestilles en akutpakke med blod, hvor der kommer en kasse med SAG-M, plasma og trombocytter.
b. Hvorfor er der plasma og trombocytter i akutpakken? Hvornår anvendes disse?
c. Hvilke sygdomme screenes donorblodet altid for?

Efter en time kommer patientens blodtype-bestemmelse, og der er udført BAC-test. 
d. Hvilke forholdsregler vil du tage, og hvilke observationer vil du foretage før transfusionen, under transfusionen og efter transfusionen?  
e.Henrik får antibiotika, som skal løbe langsomt over nogle timer. Han har kun en venflon. Må blodet løbe som sidedrop til antibiotikainfusionen? 

En halv time efter at du har sat blodet op, begynder Henrik at få ubehagsfornemmelse. Du for mistanke om, at der er tale om komplikation til blodtransfusionen. 
f. Hvilke observationer vil du foretage hos Henrik? 
g. Skal han fortsætte transfusionen? Hvad vil du gøre med blodposen og transfusionssættet?

Spørgsmål 5
Hvad dækker AB0-systemet over?

Spørgsmål 6
Hvilke blodtyper må en patient med blodtype B får vurderet ud fra AB0-systemet alene?

Spørgsmål 7
Hvad er forskellen på ”regulære-” og ”irregulære” antistoffer?