Studiespørgsmål kapitel 6

Spørgsmål 1
Peter er 78 år og har i forbindelse med et fald pådraget sig en collum femoris fraktur. Ved anæstesitilsynet forud for operationen, hører lægen en systolisk mislyd. Derfor bestilles et præoperativ kardiologisk tilsyn mhp. ekkokardiografi.
a. Hvilke strukturer kan man undersøge ved en ekkokardiografi?
b. Hvad er EF et udtryk for? 

Spørgsmål 2
Peter får foretaget ekkokardiografi, og mislyden viser sig at stamme fra en ubetydelig klapsygdom. Til gengæld får Peter påvist hjerteinsufficiens med moderat nedsat EF.
a. Hvad er de hyppigste årsager til hjerteinsufficiens?
b. Hvilke spørgsmål vil du stille Peter for at undersøge, om han har symptomer på hjerteinsufficiens?
c. Hvad er de hyppigste årsager til venstresidig hjerteinsufficiens? 

Spørgsmål 3
Efter operationen får Peter sværere ved at trække vejret og saturationen falder. Man har mistanke om lungestase.
a. Beskriv kort patofysiologien bag opståen af lungestase hos patienter med venstresidig hjerteinsufficiens. 

Spørgsmål 4
Nævn de hyppigste risikofaktorer for opståen af arteriosklerose.

Spørgsmål 5
Hvordan stilles diagnosen akut koronarsyndrom (AKS)?

Spørgsmål 6
Forklar forskellen mellem STEMI og non-STEMI ud fra det patofysiologiske aspekt.

Spørgsmål 7
Hvad er den foretrukne behandling ved STEMI?

Spørgsmål 8
Hvad indbefatter hjerterehabiliteringsprogrammet?