Studiespørgsmål kapitel 8

Spørgsmål 1
Apopleksi kan overordnet inddeles i iskæmisk apopleksi, intracerebral hæmoragi og subarachnoidal hæmoragi.
a. Beskriv forskellene i patofysiologien ved de tre former for apopleksi.
b. Hvilke typer af patienter ses typisk i de tre forskellige kategorier?
c. Hvad forstås ved hhv. fokale og globale symptomer?
d. Hvilke behandlingsmuligheder er der ved de tre overordnede former for apopleksi?
e. Forklar forskellene på ”commotio cerebri” og ”kontusio cerebri”

Spørgsmål 2
Line på 23 år indbringes til skadestuen efter at være væltet på sin cykel. Hun slog hovedet hårdt i asfalten og var kortvarigt bevidstløs. Hun bar ikke cykelhjelm.
Line indlægges til observation.
a. Hvilke observationer bør man foretage under indlæggelsen?

Spørgsmål 3
Sonja faldt for et stykke tid siden af sin hest og slog hovedet og ryggen. Hun kontaktede ikke skadestue, men holdt sig lidt i ro de følgende dage. Der har ikke været symptomer efterfølgende.
Nu, ca. 14 dage senere, har hun tiltagende voldsom hovedpine og da hun pludselig oplever styringsbesvær af venstre arm kontakter hun læge.
Ved CT-skanning konstateres et kronisk subduralt hæmatom.
a. Forklar, hvordan symptomerne kan opstå så mange dage efter traumet.
b. Hvordan skal Sonja behandles og hvordan er hendes prognose?

Spørgsmål 4
Forklar patofysiologien ved multipel sklerose.

Spørgsmål 5
Hvordan er prognosen for en patient, der får stillet diagnosen multipel sklerose?

Spørgsmål 6
Ved Parkinsons sygdom spiller dopamin en væsentlig rolle. Forklar dette og forklar også, hvorfor det ofte i en periode hjælper at behandle med levodopa.

Spørgsmål 7
Hvordan stilles diagnosen epilepsi?

Spørgsmål 8
Hvilke fund vil man se i spinalvæsken hos en patient med bakteriel meningitis. Forklar.

Spørgsmål 9
Beskriv udviklingen af symptomer ved en ubehandlet meningokokmeningitis.

Spørgsmål 10
Hvad er meningealia og hvorfor medfører det de typiske symptomer?

Spørgsmål 11
Ole Jensen er bager og har i flere år døjet med smerter over lænden. En dag, hvor han løfter en tung sæk med mel på arbejdet får han pludselig meget svære smerter med udstråling ned i højre ben.
Egen læge anbefaler sengeleje i en uges tid, men da symptomerne ikke aftager henvises Ole Jensen til undersøgelse på sygehuset. Her konstaterer man en mindre lateral prolaps og ordinerer yderligere 3 måneders aflastning.
a. Hvad er hhv. en lateral og en medial prolaps?
b. Forklar Ole Jensens symptomer.
c. Hvad kunne medføre at man overvejede at operere i stedet for sengeleje?

Spørgsmål 1
Apopleksi kan overordnet inddeles i iskæmisk apopleksi, intracerebral hæmoragi og subarachnoidal hæmoragi.
a. Beskriv forskellene i patofysiologien ved de tre former for apopleksi.
b. Hvilke typer af patienter ses typisk i de tre forskellige kategorier?
c. Hvad forstås ved hhv. fokale og globale symptomer?
d. Hvilke behandlingsmuligheder er der ved de tre overordnede former for apopleksi?
e. Forklar forskellene på ”commotio cerebri” og ”kontusio cerebri”

Spørgsmål 2
Line på 23 år indbringes til skadestuen efter at være væltet på sin cykel. Hun slog hovedet hårdt i asfalten og var kortvarigt bevidstløs. Hun bar ikke cykelhjelm.
Line indlægges til observation.
a. Hvilke observationer bør man foretage under indlæggelsen?

Spørgsmål 3
Sonja faldt for et stykke tid siden af sin hest og slog hovedet og ryggen. Hun kontaktede ikke skadestue, men holdt sig lidt i ro de følgende dage. Der har ikke været symptomer efterfølgende.
Nu, ca. 14 dage senere, har hun tiltagende voldsom hovedpine og da hun pludselig oplever styringsbesvær af venstre arm kontakter hun læge.
Ved CT-skanning konstateres et kronisk subduralt hæmatom.
a. Forklar, hvordan symptomerne kan opstå så mange dage efter traumet.
b. Hvordan skal Sonja behandles og hvordan er hendes prognose?

Spørgsmål 4
Forklar patofysiologien ved multipel sklerose.

Spørgsmål 5
Hvordan er prognosen for en patient, der får stillet diagnosen multipel sklerose?

Spørgsmål 6
Ved Parkinsons sygdom spiller dopamin en væsentlig rolle. Forklar dette og forklar også, hvorfor det ofte i en periode hjælper at behandle med levodopa.

Spørgsmål 7
Hvordan stilles diagnosen epilepsi?

Spørgsmål 8
Hvilke fund vil man se i spinalvæsken hos en patient med bakteriel meningitis. Forklar.

Spørgsmål 9
Beskriv udviklingen af symptomer ved en ubehandlet meningokokmeningitis.

Spørgsmål 10
Hvad er meningealia og hvorfor medfører det de typiske symptomer?

Spørgsmål 11
Ole Jensen er bager og har i flere år døjet med smerter over lænden. En dag, hvor han løfter en tung sæk med mel på arbejdet får han pludselig meget svære smerter med udstråling ned i højre ben.
Egen læge anbefaler sengeleje i en uges tid, men da symptomerne ikke aftager henvises Ole Jensen til undersøgelse på sygehuset. Her konstaterer man en mindre lateral prolaps og ordinerer yderligere 3 måneders aflastning.
a. Hvad er hhv. en lateral og en medial prolaps?
b. Forklar Ole Jensens symptomer.
c. Hvad kunne medføre at man overvejede at operere i stedet for sengeleje?