Studiespørgsmål kapitel 9

Spørgsmål 1
Forklar med egne ord princippet i kroppens negative feedbacksystem.

Spørgsmål 2
Sammenlign type 1-diabetes med type 2-diabetes. Hvad har de to sygdomme tilfælles, og hvad er forskelligt?
a. Sammenlign både epidemilogi, ætiologi, symptomer – inkl. debutsymptomer osv. 

Spørgsmål 3
Lav en oversigt over de virkninger insulin har på metabolismen.

Spørgsmål 4
Når en patient debuterer med type-1 diabetes ses ofte markante symptomer, mens en patient med type-2 diabetes kan gå i årevis uden at være klar over at vedkommende er syg.
a. Forklar dette ud fra din viden om patofysiologien ved de to diabetesformer.

Spørgsmål 5
Beskriv behandlingsregimet for henholdsvis en patient med type-1 diabetes og type-2 diabetes. Forklar i denne sammenhæng, hvorfor det undertiden er nødvendigt at behandle type-2 diabetikere med insulin.

Spørgsmål 6
Jørgen på 26 år har type-1 diabetes. En fredag fortsætter han direkte fra arbejde i byen med vennerne og får en 4-5 genstande i løbet af aftenen. Ved 23-tiden er han tydeligt påvirket og vennerne kører ham på skadestuen, da han bliver ”underlig” og næsten ukontaktbar.
a. Hvilken blodprøve er vigtig her, og hvad kan evt. forklare hans tilstand?

Spørgsmål 7
Hvad forstår man ved HbA1c og hvad bruges denne blodprøve til?

Spørgsmål 8
Diabetiske fodsår er en hyppig komplikation hos diabetikere. Beskriv patofysiologien bag deres opståen og begrund, hvorfor det ofte er meget svært at behandle dem.

Spørgsmål 9
Jytte Hansen på 27 år kontakter egen læge pga. uro ved hjertet. Hun har gennem den senere tid tabt sig næsten 5 kilo og tilskriver det maveproblemer, da hun synes hun hele tiden skal på toilettet. Egen læge kontrollerer Jyttes stofskiftehormoner og konstaterer, hun har forhøjet stofskifte (thyreotoksikose).
a. Hvordan skal Jytte nu videre undersøges?
Jyttes fremtidige behandling kommer til at afhænge af undersøgelsesresultatet
b. Hvilke former for behandlinger kan der bliver tale om?

Spørgsmål 10
De klassiske symptomer ved Cushings syndrom ligner meget bivirkningerne ved et lægemiddel, der anvendes meget i klinikken.
a. Hvilket?

Spørgsmål 11
Hvorfor er bestemmelse af ACTH så vigtig ved udredningen af Cushings syndrom?

Spørgsmål 12
Osteoporose giver oftest ingen symptomer, før der opstår frakturer. På dette tidspunkt sættes ind med behandling for at forebygge yderligere komplikationer til sygdommen.
a. Lav en plan over, hvorledes man kan forsøge at forebygge at sygdommen opstår (primær profylakse).