Ordforklaringer kapitel 10

Angina pectoris
Hjertekramper, dvs. anfaldsvise trykkende smerter i brystregionen, evt. med udstråling fx til venstre arm

Anuri
Ophørt urinudskillelse

Anæmi
Nedsat hæmoglobinindhold i blodet

Aspirat
Væske, der er udtømt fra et af organismens hulrum (ved sugning)

Elliptocy­tære
Ellipseformede røde blodlegemer, karakteristisk for sygdom forbundet med hæmolytisk anæmi

Hyperme­tabolisme
Forhøjet stofskifte (metabolisme)

Hyperplastisk
Med et forøget antal celler

Hypersplenisme
Forstørret milt pga. øget celleantal

Hyperviskositet
Øget viskositet, dvs. sejhed, tyktfyldenhed

Hypocellulær
Med nedsat antal celler

Hæmatopoiese
Dannelsen af blodlegemer. Den finder sted i de hæmopoietiske væv og organer, herunder knoglemarven

Hæmatopoietiske celler
Celler, der bidrager til dannelsen af blodlegemer

Hæmofi­li
’Blødersygdom’, en arvelig sygdom karakteriseret ved blødningstendens pga. forstyrrelser i det interne koagulationssystem

Hæmolyse (adj. hæmolytisk)
Nedbrydning el. opløsning (lysis) af de røde blodlegemers membran med efterfølgende frigørelse af hæmoglobinet

Hæmoragisk diatese
Unor­mal blødningstendens, se s. 237.

Hæmostase
Blodstandsning (stase: stilleståen). Ved den normale hæmostase forstås organismens iboende evne til at standse udsivning af blod fra beskadigede kar.

Leukocytose
Forøgelse af antallet af hvide blodlegemer i blodet

Leukoferese (synonym: leukaferese)
Høst af hvide blodlegemer fra blodet.

Leukopeni
Nedsat mængde hvide blodlegemer (leukocytter) i blodet

Marvaplasi
Manglende eller meget ufuldstændig udvikling af knoglemarven

Megakaryocythyperplasi
Hyperplasi (cellevækst) af megakaryocytter, dvs. blodpladedannende celler primært beliggende i knoglemarven

Oliguri
Nedsat urinudskillelse

Osteoporose
Knogleskørhed, se s. 220

Parenteral
’Uden for fordøjelseskanalen’, fx om ernæring eller medicin, der gives uden om fordøjelseskanalen, fx med sonde eller indsprøjtninger

Paræstesier
Abnorme fornemmelser på legemets overflade opstået uden ydre indvirkning

Peroralt
Gennem munden

Septikæmi
Det samme som sepsis, se s. 50.

Sfærocytære
Sfæriske (kugleformede) røde blodlegemer, karakteristisk for sygdom forbundet med hæmolytisk anæmi

Spleno­megali
Forstørrelse af milten (symptom ved en række forskellige sygdomme)

Trombocytopeni
Nedsat antal blodplader (trombocytter) i blodet

Trombocytose
Forøgelse af blodpladernes antal i blodet