Ordforklaringer kapitel 21

Cytologisk undersøgelse
Undersøgelse af cellerne

Duktektasi
Dilatation af mælkegangene

Duktinvolution
Tilbagedannelsesproces af mælkegangene. En fysiologisk  naturlig proces i henhold til alderen og udviklingen væk fra den fødedygtige alder.

Hyperplasi
Forøgelse af et væv eller organs størrelse som følge af en øgning af antallet af celler (i modsætning til hypertrofi)

Hypertrofi
Forøgelse af et vævs eller organs størrelse uden samtidig øgning af celleantallet (i modsætning til hyperplasi)

Lobuli
Mælkekirtler

Lobulær involution
Tilbagedannelsesproces af mælkekirtlerne. En fysiologisk  naturlig proces i henhold til alderen og udviklingen væk fra den fødedygtige alder.

Lymfødem
Ødem opstået ved udsivning af lymfe, se s. 37 og s. 134

Mastalgi
Smerter i brystkirtlerne

Palliativ behandling/terapi
Lindrende, symptomatisk behandling, der ikke helbreder sygdommens egentlige årsag.

Pal­pabel/palpation
Mulig at erkende ved palpation, dvs. den del af den objektive undersøgelse, hvor lægen føler med hænderne for at afgøre, om der kan føles nogen sygelige forandringer

Puerperal/non-puerperal
I beskrivelsen af mastitis (brystbetændelse) henviser en puerperal infektion til en infektion, der er relateret til amning, hvorimod non-puerperale infektioner opstår uden relation til fødsel/amning. Puerperal infektion uden for sammenhængen med mastitis kan også henvise til den såkaldte barselsfeber, dvs. en let temperaturforhøjelse (af varighed på ca. ét døgn), der ofte ses efter fødslen pga. det store muskelarbejde.

Reresektion
Gentagen resektion (re- = igen), dvs. operativ fjernelse, udskæring eller afskæring af dele af legemsdele eller organer

Stroma
Et organs støttevæv