Ordforklaringer kapitel 22

Bradykardi
Langsom hjertevirksomhed

Bradypnø
Langsom respirationsrytme

Diabetisk ketoacidose
En alvorlig følge af insulinmangel, se s. 202-203.

Encefalitis
Hjernebetændelse

Hypotension
Lavt blodtryk

Ileus
Obstruktion (tilstopning) af tarmene, se s. 272

Parese
Lammelse

Paroksystisk
Om sygdomme eller tilstande, som kommer i (evt. gentagne) anfald (paroksysmer)

Pneumoni
Lungebetændelse

Søvnmyoklonier
Kortvarige, rykvise kontraktioner af én eller flere muskelgrupper under søvnen

Takykardi
Hurtig hjertevirksomhed

Takypnø
Forøget respirationsrytme