Ordforklaringer kapitel 25

Absces
Byld

Interstits
Mellemrum

Oftalmoskopisk vurdering
Vurdering af øjets baggrund foretaget vha. et oftalmoskop, som oplyser øjets indre igennem pupillen

Pneumocyster/Pneumocystepneumoni
Lungebetændelse pga. pneumocyster, dvs. en svampeart, der kan vokse i lungernes mellemrum (interstits). Se s. 510

Reu­matologisk sygdom
Gigtsygdom i bevægeapparatet

Septikæmi
Det samme som sepsis, se s. 50.

Toksoplasmose
Infektionssygdom (også kaldet haresyge) forårsaget af en parasitær protozo-organisme. Se s. 510.

Øsofagitis
Betændelsestilstand i spiserøret