Ordforklaringer kapitel 3

Acidose
Tilstand, hvor blodets ph-værdi er nedsat

Allergen
Den udløsende årsag til en allergisk reaktion

Anaerob metabolisme
Stofskifte uden ilt

Anamnese
Den del af en patients sygehistorie, der bygger på oplysninger fra patienten selv eller dennes omgivelser

Apopleksi
Tilstand, hvor et organ pludseligt sætter ud af funktion (af indre årsager, ikke ydre)

Apoplexia cerebri
Blodprop i hjernen. en fællesbetegnelse for symptomer, som er følge af en akut vaskulær katastrofe i hjernen (der kan være indtruffet af forskellige årsager).

Arteriepunktur
Blodprøve fra en arterie, se s. 107

Aspiration
1: indånding eller nedsugning af luftarter, væske eller faste stoffer i luftrør, bronkier eller lunger. 2: udtømmelse af væske fra hulrum (ved sugning).

Asymptomatisk
Uden at udvise symptomer

Cyanose
Blåfarvning af hud og slimhinder

Dyspnø
Åndenød

EKG
Elektrokardiogram, se s. 104

Ekspektorat
Opspyt (væske/slim, der udstødes ved hoste)

Eksspiration
Udånding

Hypoglykæmi
Lavt blodsukker, dvs. lavt niveau af glukose i blodet, se s. 202.

Hypoksi
Lav eller nedsat ilttension i blodet og i vævene

Hypoksisk hjerneskade
Hjerneskade forårsaget af iltmangel i hjernen

Hypoper­fusion
Nedsat blodtilførsel til et eller flere organer. Hvis tilstanden omfatter alle organismens organer, er der tale om en shocktilstand, se s. 73.

Hypoten­sion
Lavt blodtryk

Hypoterm
Ved lav legemstemperatur

Inspiration
Indånding

Insufficiens
Nedsat funktionsevne (fx ved et organ)

Intracerebral hæmoragi
Blødning i hjernen

Kardiel inkompensation
Det samme som hjertesvigt/hjerteinsufficiens, se s. 115

Lungeemboli
En akut tilstopning af en eller flere grene af lungearterien med materiale ført med blodstrømmen fra et andet sted i kroppen

Mortalitet
Dødelighed, dvs. det relative antal dødsfald af en sygdom i en befolkning inden for et givet tidsrum

Obstruktion af luftvejene
Tilstopning af luftvejene

Peroperativ
Henviser til den periode eller fase, hvorunder en operation er i gang; i modsætning til de præoperative (før) og postoperative (efter) faser.

Pneumoni
Lungebetændelse

Prognose
Udsigt for en sygdomsforløb

Pulsoximetri
Måling af blodets iltmætning (saturation)

Renal perfusion
Gennemstrømning af nyrerne

Saturation
Mætning

Takykardi
Hurtig hjertevirksomhed

Tetanusvaccine
Stivkrampevaccine

Timediurese
Urinudskillelse målt per time