Ordforklaringer kapitel 5

Agglutination (Agglutinationsmeto­der)
Sammenklumpning af mikroskopiske partikler (metoder til at iværksætte denne proces)

Allel/allele gener
Alternativ form for et bestemt gen, som hos det enkelte individ er lokaliseret til samme sted på to homologe kromosomer

Antikoagulation
Tilførsel af stoffer, der nedsætter blodets koagulationsevne og dermed dets tendens til at størkne

Anæmi
Nedsat hæmoglobinindhold i blodet

Dyspnø
Åndenød

Hypovolæmi
Tilstand præget af kredsløbssvigt pga. underskud af ekstracellulærvæske 

Hæmolyse
Nedbrydning el. opløsning (lysis) af de røde blodlegemers membran med efterfølgende frigørelse af hæmoglobinet

Hæmolytisk syg­dom
Sygdom forbundet med hæmolyse

Hæmostase
Blodstandsning (stase: stilleståen). Ved den normale hæmostase  forstås organismens evne til at standse udsivning af blod fra beskadigede kar.

Iskæmisk hjertesygdom
Hjertesygdom relateret til iskæmi, dvs. nedsat eller ophørt blodgennemstrømning og dermed mindsket eller manglende iltforsyning i hjertet

Isotonisk saltvand
Også kaldet fysiologisk saltvand, dvs. med samme osmotiske tryk som i blodbanen

Loci
Steder (locus: sted)

Perihilære infiltrater
Infiltrater omkring hilus i lungerne

Trombocytopeni
Mangel på trombocytter