Ordforklaringer kapitel 8

Afasi
Sproglig kommunikationsforstyrrelse, der er erhvervet pga. lidelse i hjernens talecentre

Aneurisme
Lokal udvidelse af en arterie (eller i hjertet) pga. medfødte eller erhvervede svagheder i arterievæggen

Antihypertensiva
Blodtrykssænkende lægemidler

Apnø
Tilstand, hvor åndedrætsbevægelserne er standset pga. nedsat funktion af respirationscentret

Apopleksia cerebri
Apopleksi af hjernen, dvs. tilstand, hvor hjernen pludseligt sætter ud af funktion (af indre årsager, ikke ydre)

Aspirat
Væske, der er udtømt fra et af organismens hulrum (ved sugning)

Aterosklerose
Åreforkalkning

Dyskinesi
Stivhed i leddene

Hyperkinesi
Øget aktivitet i legemets muskler, der medfører ufrivillige bevægelser

Hyperten­sion
Højt blodtryk

Hypovolæmi
Tilstand præget af nedsat blodvolumen i kredsløbet/kredsløbssvigt pga. underskud af ekstracellulærvæske, se s. 73.

Infarkt
Lokal vævsdød (nekrose) forårsaget af iskæmi (iltmangel) pga. stærkt nedsat eller ophævet blodcirkulation

Inkarce­ration
Tilstand forårsaget af en rumopfyldende proces (blødning eller ødem), som trykker på de omkringliggende strukturer i Hjernen og forskyder disse, se s. 173

Kardiel embolikilde
Tilstand, hvor materiale, der stammer fra hjertet, føres rundt med blodstrømmen, indtil blodkarret bliver for snævert, og der opstår en tilstopning.

Morbiditet
Beskrivelse af befolkningens helbredstilstand ved en bestemt sygdom (forholdet mellem antallet af sygdomstilfælde opstået inden for et givet tidsrum og befolkningstørrelsen).

Neuropatiske smerter
Smerter, der hænger sammen med degenerative forandringer i de perifere nerver

Ortostatisme
Tendens til blodtryksfald ved overgang fra liggende til stående stilling

Paræstesi
Abnorme fornemmelser på legemets overflade opstået uden ydre indvirkning

Parese
Lammelse

Spastisk parese/spasticitet
En forøgelse af muskeltonus (spændingstilstanden i musklerne) og senereflekserne, der kan ses ved cerebrale og spinale lidelser.

Stasepapil
Fremtræden af synsnervepapillen pga. en intrakraniel trykstigning. Et vigtigt tegn på en alvorlig tilstand i hjernen.

Stenose
Forsnævring af kanaler eller kar

Takypnø
Forøget respirationsrytme

Vasku­lær genese
Oprindelse/årsag, der har med blodkarsforsyningen at gøre

Xantokromi
Gulfarvning af cerebrospinalvæsken, ses typisk ved subaraknoidalblødning, se s. 178