Dorthe Overgaard

Om Dorthe Overgaard

Dorthe Overgaard er uddannet sygeplejerske (1974), specialuddannelse som anæstesisygeplejerske (1980). Har fungeret som sygeplejelærer siden 1990. Blev cand.cur. i 1998 og erhvervede en ph.d.-grad i 2005. Har en omfattende erfaring såvel klinisk som undervisningsmæssigt både på grund- og postgraduat niveau i sygeplejerske- og radiografstudiet. Har i en årrække været anset på Sygepleje- og Radiografskolen i Herlev og arbejdet der som udviklingskonsulent og er nu ansat som sygeplejefaglig forskningsleder på Sygehust Øst, Roskilde. Forfatter til både videnskabelieg og sundhedsfaglige artikler og lærebøger. Ph.d.-afhandling fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panum, inden for epidemiologi, der omhandlede sygeplejerskers vægt og vægtændring i forhold til arbejdsbelastning. Flere studieophold i udlandet, bl.a. Finland, USA og Italien. Beskikket censor i sygeplejerskeuddannelsen, i de sundhedsfaglige diplomuddannelser samt ved kandidatuddannelsen i sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet. Har præsenteret oplæg og posters ved flere internationale videnskabelige konferencer. Referee-bedømmer ved både danske og internationale fagtidsskrifter.