Eline Thornquist

Om Eline Thornquist

Eline Thornquist er fysioterapeut, dr.phil. og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Hun har erfaring fra klinisk virksomhed, undervisning og
forskning. Hendes interessefelt er især sundhedsfagenes vidensgrundlag. Hun har skrevet en række artikler og fagbøger.