Folkesundhed

Folkesundhed

Bag om intentioner og strategier

Bogens hovedsigte er danne at grundlag for og inspiration til nuancerede og kritiske refleksioner over de aktuelle folkesundhedspraksisser og -strategier.

Pris: 399,00 kr.
Køb
Læs mere

Folkesundhed – bag om intentioner og strategier stiller skarpt på de eksisterende sundhedsforståelser i Danmark samt de rammer, tiltag og inventioner, som aktuelt udspiller sig med sigte på at styrke folkesundheden.

Bogens hovedsigte er danne at grundlag for og inspiration til nuancerede og kritiske refleksioner over de aktuelle folkesundhedspraksisser og -strategier. Bogen belyser bl.a. medicinske, sundhedspolitiske, sociologiske, juridiske og miljømæssige perspektiver og initiativer, som har betydning for befolkningens sundhed.

Bogen fremstår i to dele: ”De politiske strategier og samfundsmæssige strukturer for befolkningens sundhed” og ”Sundhedsforståelser og selvteknologier – borgernes møde med den biomedicinske rationalitet”. Kapitlerne er alle skrevet af forfattere, som har specialiseret sig og/eller forsker i folkesundhed ud fra forskellige fagligheder, og bogen bidrager hermed også med at præsentere mange forskellige forskningstraditioner og -metoder

Bogen henvender sig primært til studerende på sundhedsprofessionsbacheloruddannelserne, men den er lige så relevant for bachelor-, kandidat- og masterstuderende inden for sundhedssociologi, folkesundhed, medicin og andre relaterede studier.

Indhold

Forfatterpræsentation
Forord
Indledning

DEL 1 Folkesundhed – politiske strategier og samfundsmæssige strukturer for befolkningens sundhed

1. Folkesundhed for alle – en illusion
2. De nationale mål for sundhed – en strategi til en ensretning af befolkningen
3. Luftforurening – en negligeret risikofaktor for folkesundheden
4. Fattigdom, social eksklusion og livet i (u)sundhed
5. Om betydningen af personligt ansvar i sundhedspolitiske begrundelser
6. Retlig regulering og personligt ansvar for forebyggelse af kroniske sygdomme
7. Skjulte påvirkninger ved folkesundhedsinterventioner
8. Personlig medicin – forebyggelse i politik og praksis
9. Medicinsk screening – pro et contra
10. Overdiagnostik – hvad det er, og hvad det ikke er
11. Sundhedsforståelser i biomedicin og i alternativ behandling

DEL 2 Sundhedsforståelser og selvteknologier – borgernes møde med den biomedicinske rationalitet

12. De irrationelle overbevisningers problem – at forstå lægesøgning i et kulturanalytisk perspektiv
13. Skolesundhedstjenesten – forebyggelse og forældreskab i et klasseperspektiv
14. HPV-vaccinationer – flere interesser i spil
15. Forbudte stimulanser på grænsen mellem kontrol og kontrolløshed
16. Det er så sundt at arbejde – klemt af stress og krav om tavshed
17. Ulighed i rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade
18. Overgangsalderen – et eksempel på medikalisering og risikotænkning
19. Medikalisering af hverdagsaktiviteter gennem brug af fysisk aktivitet
20. Organdonation – når døden giver liv
21. Troen på mad som frelse
22. Forestillingen om en sund sjæl i en smuk krop
23. Ortoreksi – en spiseforstyrrelse i sundhedens navn
24. Stress, angst og depression – at fremme og kurere de selv samme lidelser

Register

Om bogens redaktører

Stinne Glasdam (f. 1963) er uddannet sygeplejerske, cand.cur. og ph.d. Ansat som lektor ved Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lunds Universitet, hvor hun har ansvaret for specialistsygeplejerskeuddannelsen inden for kræftsygepleje (one year master). Underviser og forsker primært i sociologiske aspekter inden for kræft- og ældreområdet samt i kvalitative forskningsmetoder og vejleder primært masterstuderende (one & two years). Er redaktør og forfatter til en række lærebøger samt til adskillige videnskabelige og populærvidenskabelige artikler inden for områderne sociologisk onkologi, sociologisk gerontologi, sygeplejens historie, etik og forskningsmetoder mv.

Hanne Bess Boelsbjerg (f. 1973) er cand.mag. i religionsvidenskab og ph.d. Er tilknyttet Sociologisk Institut og Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, som ekstern lektor. Her underviser hun i sundhedssociologi og kroppens sociologi. Hun samarbejder desuden med Palliativt Afsnit, Rigshospitalet i en undersøgelse af eksistentielle værdier og kognitive forandringer blandt patienter og pårørende i palliative forløb.

Anmeldelser

"Folkesundhed - bag om intentioner og strategier" udkom midt i januar 2019 og med et spækket forfatterrepertoire, er den en læsning værd, hvis man interesserer sig for sundhedsområdet og sundhedspolitik. (...) Forfatterne er godt inde i deres stof, og det afspejles også i niveauet." - Af Line Nykjær Johansen, Handicap Nyt.

Folkesundhed - Bag om intentioner og strategier
Redigeret af: Hanne Bess Boelsbjerg & Stinne Glasdam
1. udgave 2019
ISBN: 9788712056096
Antal sider: 360 sider
Pris: 399,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 11-01-2019

Kig i bogen