Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) var en schweizisk filosof fra Oplysningstiden. Han er særligt kendt for sin bog Émile, der har haft stor betydning for visse grene af pædagogikken, der har lagt særlig vægt på den frie opdragelse af barnet.