Digitale medier er tekniske redskaber eller systemer, der sætter os i stand til at meddele os til hinanden. Et medie kan være en afgrænset kanal, hvor der kan sendes meddelelser mellem en eller flere afsendere og en eller flere modtagere. Dvs. e-mails, sms’er, blogs, sociale netværkstjenester, net-baseret tv mm. er alle afgrænsede kanaler, hvor der kan sendes meddelelser.