Ekstraopgave til niveau 2

Lav en lille case-historie, hvor du indgår som den professionelle, der sammen med borgeren laver en handleplan for implementering af en velfærdsteknologi. Implementeringen skal tilgodese følgende faktorer:

  • Borgerens livskvalitet styrkes
  • Der spares ressourcer, økonomiske og /eller menneskelige
  • Pårørende inddrages i processen
  • Borgerens kompetencer udfordres
  • Borgerens mål for implementeringen er bl.a. mere autonomi og funktionalitet