Niveau 1 og 2 - ekstraopgaver

  • Opsæt regler for brug af digitale og sociale medier i en børnehave og en SFO ud fra lovgivning og etiske overvejelser. Brug evt. figur 8.3 for overblik over, hvad der skal overvejes.
  • Overvej helt konkret, hvordan reglerne skal formidles til børnene. Skal der tales om dem i plenum eller med det enkelte barn, skal der laves videoklip, skal internettet bruges osv.?
  • Skal reglerne nedskrives og hvis ja, hvor skal de stå?
  • Præsentér, hvordan reglerne skal formidles.

Niveau 2 - ekstraopgaver

  • Vurdér og begrund brugen af digitale og sociale medier i børnehaven og SFO´en ud fra de etiske overvejelser, der er gjort i første punkt af opgaven.
  • Vurdér og begrund brug af digitale eller sociale medier i forbindelse med formidlingen af de opsatte regler.