Etisk retning

Nøgleord

Teoretikere

Pligtetik

Fornuft

Moral skal bakkes op med fornuft og logik

Upartiskhed

Almengyldige love, universelle, på tværs af religion

Argumenter

At ville det bedste er en pligt

Behandl andre, som du selv vil behandles

Individ

Kant

Nytteetik

Det bedste for alle

Den største lykkes princip = nytteprincippet

Menneskekærlighed, godgørenhed og sympati for andre

Tilgodese flest muliges interesser, fællesskabet

Ligeværd og ligebehandling

Observatør, at kunne iagttage

Det kan gå ud over enkelt personer, når målet er at fremme lykken for de fleste

Handlingers konsekvenser er vigtigere, end tanken bag

Teoretikere

Bentham

Mill

Dydsetik

Karakteren

Mod, gavmildhed, ærlighed, retfærdighed og loyalitet

Dyder er faste vaner. Praktisk dyd

Dyd udmønter sig i handling

Det vigtige er motivet og karakteren bag handlingerne

Selvbeherskelse, selvforståelse, kontrol, bevidsthed

Den gyldne middelvej

Dyden tjener til opnåelse af det gode liv

Teoretikere

Aristoteles

Omsorgsetik

Relationen

Omsorgsrelationer definerer moralen

Partiskhed – ikke hvad, men hvem

Den anden som et unikt individ

Den andens liv i ens hænder

Urørlighedszone

Ansvar, tillid, individualitet og magt (under ansvar og med respekt)

Teoretikere

Løgstrup

Levinas

Hume

Noddings