Ordet “identitet” kommer fra det latinske “idem”, der kan oversættes med “den samme”, “en og samme” eller “den selvsamme”. Identitet defineres i “Psykologisk Pædagogisk opslagsbog” som: “…de elementer, der gør et individ; individets selvopfattelse af: jeg-er-mig - jeg er sådan en person - jeg kan sådan og sådan osv.”

Begrebet identitet kan inddeles i en “social identitet”, der giver tilhørsforhold og fællesskaber og en “personlig identitet”, der afprøves i forhold til samfundet. Identitet kan forstås som en base, det er muligt at vende tilbage til og skabe mening ud fra, og hvor nye elementer kan tilføjes ved samspillet med andre. Den personlige identitet eller selvidentiteten kan defineres ved følelsen af at være noget unikt, og den hænger sammen med ens selvforståelse. Identitetsdannelsen skal ikke forstås som noget statisk, men som en livslang proces, der kræver løbende refleksion og tankevirksomhed.