Præsentation af forfattere

Dorthe Boe Danbjørg er sygeplejerske, cand.cur., adjunkt og ph.d. i Sundhedsvidenskab. Hun er ansat som innovationskonsulent ved CIMT, Odense Universitetshospital og konstitueret studieleder på Kandidatuddannelsen Klinisk Sygepleje, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, hvor hun er modulansvarlig på modulet sundhedsteknologi. Hendes forskningsinteresser er primært teknologi i sundhedsvæsenet, patientinddragelse og Participatory Design (PD).

Kristina Garne Holm er sygeplejerske, kandidat i klinisk sygepleje og ph.d.-studerende inden for neonatologi og Participatory Design (PD). Hun underviser på modulet sundhedsteknologi og er vejleder på modulet rehabilitering og palliation på cand.cur.-uddannelsen samt på modulet kommunikation og formidling – velfærdsteknologi og reproduktion på kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab, Syddansk Universitet.

Pernille Ravn Jakobsen er fysioterapeut, cand.scient.san.publ. og ph.d.-studerende. Hun er ansat som konsulent i Videncenter for Sundhedsfremme på UC SYD, hvor hun gennem mange år har lavet udviklings- og forskningsprojekter med fokus på innovation og anvendelse af teknologi inden for sundhedsvæsnet. Hendes ph.d.-studie anvender Participatory Design (PD) og har fokus på at designe, udvikle og teste mobil sundhedsteknologi til kvinder med osteoporose.

Charlotte Myhre Jensen er sygeplejerske, master i sundhedspædagogik og ph.d.-studerende. Hun er ansat som udviklingssygeplejerske på Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og hendes forskning, der benytter Participary Design (PD) som overordnet design, omhandler telemedicin til kvalificering af ortopædkirurgiske patientforløb.