Geert Hallbäck

Om Geert Hallbäck

Geert Hallbäck er teolog og lektor ved Københavns Universitet. I sit virke som forsker har Gert Hallbäck især beskæftiget sig med nytestamentelig eksegese. Sammen med Hans Jørgen Lundager Jensen har han redigeret Gads Bibelleksikon (1998 / 2008)