Geir Hyrve

Geir Hyrve er cand.polit. og ansat som 1. lektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, afdeling for helse- og sosialfag og i gang med en ph.d.-uddannelse på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Geir Hyrve har evalueret flere tiltag inden for helse- og sosialsektoren i Norge herunder familieråd, fritidstilbud for marginaliserede unge og arbejdsmarkedstiltag for langtidsarbejdsledige. Han arbejder med casestudier og brugerorienterede tilgange til evaluering.