Gillis Samuelsson

Om Gillis Samuelsson

Gillis Samuelsson er docent i socialgerontologi og ansat ved Gerontologisk Centrum i Lund.