Gitte Holm

er uddannet sygeplejerske i 1994. Hun har siden taget Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og Omsorgsforsknings 1-årige forskerkursus 2004/2005 og Hvidovre Hospitals lederuddannelse 2006/2007.

Læs mere

Gitte Holm har siden 1994 arbejdet med sygepleje til både akutte og planlagte ortopædkirurgiske patienter. Hun har siden 2002 arbejdet med accelererede tværfaglige patientforløb, hvor hun har udviklet, undervist, forsket i og skrevet om disse forløb, både nationalt og internationalt. Hun har også været ansat som afdelingssygeplejerske fra 2005.
Gitte Holm er nu ansat som projektsygeplejerske med fokus på bl.a. udvikling og optimering af accelererede tværfaglige patientforløb, forskning, akkreditering og kvalitetsarbejde.