Grete Mygind

Grete Mygind, f. 1953, er sygeplejerske, sygeplejelarer og har en uddannelse i voksenpadagogik.

Om Grete Mygin

Grete Mygin er cand. comm. med speciale i psykologi. Hun har skrevet specialeafhandling om interkulturel kommunikation i sundhedsvasenet. Grete Mygin er ansat som koordinerende klinisk vejleder, Medicinsk afdeling O, Herlev Hospital.