Hanne Dahlerup

Hanne Dahlerup, født 1968, er ansat i Kvalitetsenheden på Århus Universitetshospital Skejby og er uddannet cand.scient.adm.

Om Hanne Dahlerup

Hanne Dahlerup har mange års erfaring som projektleder i sundhedsvæsenet, bl.a. som projektleder for implementering af Den Danske Kvalitetsmodel. Hun har igennem flere år undervist i projektledelse på bl.a. diplomuddannelserne i sundhedsvæsenet og på kurser i forskellige faglige sektorer.