Hanne Kirk Deichmann

Om Hanne Kirk Deichmann

Hanne Kirk Deichmann er lektor ved Handelshøjskolen i Århus, Aarhus Universitet, hvor hun forsker i markedsret og immaterialret. Hun er derudover bl.a. medlem af Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Formand for Biblioteksafgiftsnævnet samt sagkyndig dommer ved Vestre Landsretskreds.