Harald A. Nygaard

Om Harald A. Nygaard

Harald A. Nygaard er professor emeritus i geriatri ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri, Universitetet i Bergen.