Helle Schnor

Helle Schnor er sygeplejerske og cand.cur. og ansat som udviklingschef i Psykiatrisk Center Glostrup. Hun har i foråret afsluttet en ph.d. afhandling om patientuddannelse i et sundhedspædagogisk og hverdagslivs perspektiv. Helle Schnor har arbejdet med kronisk sygdom, sammenhængende patientforløb og patientuddannelse og har sin kliniske og ledelsesmæssige erfaring fra onkologi, infektionsmedicin og lungemedicin. Helle Schnor har sammen med blandt andre Marie Lavesen været med til at udarbejde Region Hovedstadens kurser i Sundhedspædagogik for patientundervisere.