Helle Mathar

Lektor ved sygeplejerskeuddannelsen i Professionshøjskolen Metropol.

Læs mere

Helle Mathar er uddannet sygeplejerske og cand. mag. i filosofi. Hun har flere års undervisningserfaring inden for etik, jura og videnskabsteori på grund- og efter- videreuddannelsesniveau.