Henrik Jørgensen

Henrik Jørgensen er overlæge, dr.med., ph.d., Kirurgisk gastroenterologisk afdeling D, Herlev Hospital.

Email: hsj@mfi.ku.dk