Inge Fjordside Weileby

er uddannet sygeplejerske 1995. Hun har Københavns Kommunes samlede lederuddannelse, en 2 årig diplomuddannelse i ledelse fra Dispuk og overbygning i psykiatrisk sygepleje. Hun har desuden uddannelse i supervision og coaching ud fra en systemisk tænkning.

Læs mere

Inge Fjordside Weileby har tidligere arbejdet på Sct. Hans Hospital på en afdeling for psykisk syge misbrugere. Afdelingen stod i spidsen for implementering af kognitiv terapi på Sct. Hans.
De næste knap 12 år var Inge Fjordside Weileby leder af E-huset, der er et specialplejehjem for aktivt drikkende alkoholikere med karakterafvigende træk.
Senest har Inge Fjordside Weileby været forstander for det socialpsykiatriske botilbud, Lindevang. Det er et hjem for psykisk syge mennesker, hvor nogle af beboerne også har et misbrug.