Jens O. Elling

Jens O. Elling er professor ved CBS.

Om Jens O. Elling

Professor Jens Oluf Elling er ansat ved Institut for Regskab og Revision på CBS, Handelshøjskolen i København. Her forsker og underviser han i regnskabsteori,
regnskabsregulering og regnskabsanalyse.